Analiz Örneği

YÖNTEM Bu bölümde araştırmanın yöntemi hakkında bilgiler sunulmuştur. Araştırmanın Modeli Araştırma kapsamında nicel araştırma yöntemi tercih edilmiştir. Nicel araştırma yöntemlerinde veriler deney veya gözlemler yolu ile elde edilmektedir. Nicel araştırma kapsamında oluşturulmuş olan ölçme araçları tekrarlanabilmektedir. Bu çalışma kapsamında nicel veri yöntemi olarak iki aşamalı çoktan seçmeli test geliştirilmiştir. Araştırma Yöntemi             Söz konusu araştırmada…

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

KVKK’nın temel amacı; Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerini korumak; Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ve uyacakları usul ve esasları düzenlemektir. KİŞİSEL VERİ NEDİR? Kimliği belirli (adı, soyadı, T.C. kimlik numarası) ya da belirlenebilir (kişilerin takma adları, haklarındaki yorumlar, IP numaraları, ev adresi,…

İnternet güvenliği önerileri

İnternet aracılığı ile yayılan Truva atı(Trojan) / virüs olarak adlandırılan zararlı uygulamaların bilgisayar, akıllı cep telefonları gibi cihazlara bulaşması ve kullandığımız cihazlardaki bilgilere izinsiz erişilerek yapılan dolandırıcılık vakaları son zamanlarda çok yaygın olarak görülmektedir. Cihazlarımızı tehditlerden korumak için kullanılan antivirüs uygulamaları da zaman zaman yeterli olamamakta ve kullanıcılar mağdur duruma düşebilmektedir. Güvenli internet, bilgisayar ve…