6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Yazar: gesatr

KVKK’nın temel amacı;

  • Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerini korumak;
  • Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ve uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

KİŞİSEL VERİ NEDİR?

Kimliği belirli (adı, soyadı, T.C. kimlik numarası) ya da belirlenebilir (kişilerin takma adları, haklarındaki yorumlar, IP numaraları, ev adresi, meslek bilgileri) gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

Bu kapsamda:

Kişisel verinin ne olabileceği konusunda bilgi sahibi olunmalıdır.

Kanunun gerekliliklerini yazılı olarak yerine getirilmelidir.

Kişisel verileri ticari amaç için değerlendirmek konusunda dikkatli olunmalıdır

İşinize yaramayan, gerekmeyen kişisel verilerden uzak durulmalıdır.

Kişisel verileri paylaşmak bakımından dikkatli olunmalıdır.

Kişisel veri işleme süreçlerinde şeffaf olunmalıdır.